Mevzuatlar

Konya Teknik Üniversitesi Senatosunun 5 Temmuz 2018 tarih ve 2018/14 sayılı kararıyla, kendi yönetmelik ve yönergeleri yürürlüğe girinceye kadar Selçuk Üniversitesi'ne ait, yönetmelik, yönerge, uygulama esasları ve resmi formların geçerli olmasına oy birliği ile karar verildi.

Dosya Adı Dosya İçerik
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası indir
Dosya Adı Dosya İçerik
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu indir
Devlet İhale Kanunu indir
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu indir
Yükseköğretim Kanunu indir
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu indir
Yükseköğretim Personel Kanunu indir
Yükseköğretim, Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddeler indir
Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun indir
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun indir
Devlet Memurları Kanunu indir
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun indir
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu indir
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun indir
Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil Ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun indir
Dosya Adı Dosya İçerik
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname indir
Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname indir
Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hük. Kararname indir