Resim

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Yerleşen Öğrencilerimize Duyuru

 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşen öğrencilerimiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren harç ödemelerini; Bakanlar Kurulunun 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararı gereğince:

Madde 1- (9) Dikey geçiş suretiyle lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilerin öğrenci katkı paylarının Devletçe karşılanmasında esas alınacak süreler,  10 uncu maddede özetle belirtilen (ön lisans, lisans düzeydeki yükseköğretim programlarından Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.) program sürelerinden lisans programına kayıt yaptırdığı dönemden önceki dönemler düşülerek hesaplanır.

Açıklamasına istinaden DGS ile lisans eğitimine başlayan öğrencilerimizden ön lisansta geçirmiş olduğu süre lisans eğitimi süresinden (lisans eğitimi (4yıl) – ön lisans eğitimi (2yıl) = 2) düşülerek hesaplanmaktadır. Yani ön lisansta iki yıl okuyan bir öğrenci iki yıl da lisansta öğrenci katkı payı ödemiyor. Geri kalan yıllarda katkı payı ödemesi gerekiyor.

 

Konya Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

 

 

Paylaş:

Yayınlayan Birim

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ