Resim

ERASMUS+ STAJ DUYURUSU

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
STAJ HAREKETLİLİĞİ
(2018 Sözleşme Yılı) 
 
Başvuru     Şartları
1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) 1 bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
2- a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
       b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
3- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektir.
1 Birinci kademe: Ön lisans, lisans; ikinci kademe: yüksek lisans; üçüncü kademe: doktora, tıpta ihtisas.
 
Başvuru Belgeleri
 
Davet Mektubu: Staj yapılacak olan yükseköğretim kurumu, işletme, özel/resmi kurumdan öğrencilerin staj yapacakları süreyi ve hangi konuda staj yapacaklarını gösteren davet mektubu. (Bknz. Staj Yeri İmkanları
Transkript: Genel akademik not ortalamasını gösteren güncel ve orijinal transkript.
Başvuru Formu: Başvuru formu bilgisayar ortamında doldurulduktan sonra 2 nüsha olarak çıktısı alınıp imzalanıp teslim edilmelidir.
İsteğe bağlı; Yabancı Dil Belgesi olan öğrenciler, KPDS, ÜDS ve YDS’den son 5 yıl içinde almış oldukları puanlar Yazılı Sınav notu yerine geçerli olacaktır. Bu sınavlar dışında, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yine son 5 yıl içinde alınmış olan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir. 
 
 
Yabancı Dil Sınavı
 
Başvuru şartlarını sağlayan öğrenciler için İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yalnızca yazılı olarak Erasmus Yabancı Dil sınavları yapılacaktır.
Öğrenci seçiminde aşağıda belirtilen asgari (baraj) yabancı dil düzeyleri belirlenmiştir:.
Dil Bölümleri için: 70 puan ve üzeri
Diğer Tüm Bölümler için: 50 puan ve üzeri
Asgari düzeyi geçemeyen öğrenciler Erasmus faaliyetine katılamazlar.
 
Seçim ve Yerleştirme
Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden1)
Dil seviyesi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
Şehit ve Gazi Çocuklarına +15 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere : +10 puan2
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama : -5 puan3
 
14'lük sistemden 100'lük sisteme not dönüşümlerinde "Konya Teknik Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu" esas alınacaktır.
2Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir  
3Öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır.
*Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin puan sıralaması, öğrenim kademelerine ayrılan kontenjanlara göre ilgili öğrenim kademeleri içerisinde yapılır.
*İkinci faaliyetin aynı akademik yıl içerisinde olması durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılacaktır.
 
 
 
 
 
 
Hibeler
 
 
Hayat pahalılığına göre ülke grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Staj (Avro)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık, Belçika, Güney Kıbrıs, Malta,  Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Makedonya 400
 
 
● Yerleştirme esnasında ilan edilen kontenjanların başvuru yetersizliği veya dil barajı gibi nedenlerden dolayı boş kalması durumunda Konya Teknik Üniversitesi, Erasmus+ Seçme ve Değerlendirme Komisyonu bu kontenjanları; Bölüm, gidilen ülke, cinsiyet dengesi gözeterek ve daha önce hareketlilik faaliyetinde bulunmamış bölüme pozitif ayrımcılık yaparak, fakülte ve/veya bölümlerin anlaşma sayısı oranını ve fakülte ve/veya bölümlerin performansını dikkate almak suretiyle dağıtır. 2018 sözleşme yılı Erasmus+ staj hareketliliği için toplam kontenjan 17 kişidir.
 
Diğer Hususlar
DAVET MEKTUBU ile başvuru şartı çerçevesinde öğrencilere davet belgesi sunmaları için ek süre verilmeyeceğinden, ilgili yazışmalarını son tarihlere bırakmamaları önemle hatırlatılır. (Bknz. Staj Yeri İmkanları)
● Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.
● Staj yapılacak işletme/kurum,  aracı bir kuruluş vasıtasıyla bulunabilir. Ancak teslim edilecek davet mektubu aracı kurumdan değil, staj yapılacak kurumdan olmalıdır.
● Bu çağrı Konya Teknik Üniversitesi staj kontenjanı ve ÜNİKOP Erasmus Konsorsiyumu staj kontenjanını kapsamaktadır. 
● Staj Hareketliliği en erken 01 Mayıs 2019 tarihinde başlar ve 30 Mayıs 2020 tarihinde sona erer.
● Staj faaliyetinde hareketlilik süresi azami üç ay süre ile hibelendirilecektir.
● Ulusal Ajans veya Konsorsiyum ortaklarından doğabilecek ek kontenjanlar öğrenim kademelerine eşit şekilde dağıtılacaktır.
● İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.
● Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için sonuç ilanında belirtilecek feragat bildirim süresi dahilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunda -10 puan düşürülecektir.
●Başvuruların geçerlilik kazanması için Bölüm Koordinatörünün imzaladığı Başvuru Formları ekleriyle birlikte Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’ne (Atilla Rıdvan ÜNBAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazı İşleri Memuru -Kampüs) şahsen getirilir. Belgelerin son teslim tarihi 15 Mart 2019 Cuma, Saat 17.00'dır.
● Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir.
● Erasmus programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir. Daha fazla bilgi için...
 
Önemli Tarihler
 
Bilgilendirme Toplantısı
11 Şubat 2019 Pazartesi  -  Saat: 10:00
Yer: Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Merkez Rektörlük Binası)
 
Başvuru Belgesi Teslim Tarihleri ve Yeri
15 Şubat 2019 – 15 Mart 2019
Atilla Rıdvan ÜNBAL Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazı İşleri Memuru (Kampüs)
 
Erasmus + Yabancı Dil Sınavları
23 Mart 2019 Cumartesi  - Saat: 10.00
Yer: Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Merkez Rektörlük Binası)
 
Sonuçların Açıklanması
29 Mart 2019
 
Oryantasyon Toplantısı
01 Nisan 2019 Pazartesi - Saat: 10:00
Yer:  Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Merkez Rektörlük Binası)
 
 
İlan Tarihi: 7 Ocak 2019
 
Paylaş:

Yayınlayan Birim

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ