ELEKTRİK VE ENERJİ

Bölüm Başkanı: PROF.DR. CEMİL SUNGUR

Erasmus Koordinatör: ÖĞR.GÖR. ALAEDDİN ÇELEBİ

Farabi Koordinatör:

Amacı: İklimlendirme Soğutma Teknolojileri alanında sektörün ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri ve sistemleri tanıma ve uygulayabilme kabiliyetine sahip sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, kurulum, servis, bakım ve onarım işletmesini yapabilecek birikimi olan nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Teknik alanda yeterli bilgi ve beceri birikimine sahip, nitelikli ve alanında uzman teknik eleman yetiştirme vizyonuna sahiptir.

Misyon: İklimlendirme Soğutma Teknolojileri alanında araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip bireyler yetiştirmeyi, bilgi ve teknolojiyi kullanarak hizmet etmeyi, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendine amaç edinmiştir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: İklimlendirme Soğutma Teknolojisi Programı ısıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma, doğal gaz sektörlerinde yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisi ile donatmış, kendisini sürekli olarak geliştiren, yenileyen kişiler olarak yetiştirmektedir. Programımızda normal öğretim ve ikinci öğretim olarak iki şekilde öğretim verilmektedir. İki yıl bir program olan İklimlendirme Soğutma Teknolojisi programı 4 dönemden oluşur. Her dönemde yaklaşık 30 AKTS kredisi veren programda 1. yılda 30 iş günü 2. yılda 30 iş günü staj uygulaması vardır.

Kabul Kayıt Koşulları: Meslek liselerinin İklimlendirme ve Soğutma bölümü mezunu olan öğrenciler, ÖSYMnin sınavsız geçiş hakkından faydalanarak başvurabilirler. Ayrıca boş kontenjan olması durumunda diğer lise ve dengi okullardan ÖSYM sınavına girmiş olmak şartıyla yeterli puanı almış öğrenciler de kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: MEBe bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarından sınavsız geçiş yolu ile gelen öğrencilerle, ÖSYM sınavı sonucu diğer lise ve dengi okullardan gelen öğrencilerin dengelerine dikkat edilerek eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler 4 yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini tamamlayarak ayrıca 2. ve 4 yarıyıl sonunda 30 ar iş günü stajı tamamlayarak mezun olmaya hak kazanır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: S.Ü. Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Ölçme değerlendirme kuralları bölüm öğretim elemanları tarafından öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam olanakları: İklimlendirme Soğutma Teknolojisi Programını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler ısıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma, doğal gaz sektörlerinde ayrıca ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrenciler OSYM tarafından yapılan DGS sınavına girerek makine mühendisliğine, ayrıca açık öğretim fakültesine direk kayıt yaparak öğrenimlerine devam edebilirler.