İNŞAAT

Bölüm Başkanı: DOÇ.DR. MUSTAFA ALTIN

Erasmus Koordinatör: ÖĞR.GÖR. MEHMET ALİ LORASOKKAY

Farabi Koordinatör:

Amacı: Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu yeni sistemleri oluşturabilmek için gerekli olan projelerin tasarımı, İlgili standartlara ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde imalatların yaptırılmasını sağlayacak yeteneklere sahip, İnşaat sektöründeki her türlü imalatların tekniğe uygun bir şekilde yapılmasını sağlayan ve kontrolünü yapabilecek birikimi olan, kamu sektöründe ve özel sektörde görev alabilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Teknik alanlarda yeterli bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, nitelikli ve alanında uzman ara insan iş gücünü yetiştirmektir.

Misyon: Teknik alanlarda eğitim-öğretim gören potansiyel ara insan iş gücüne, uygulamaya yönelik olarak fen, teknik ve bilişim konularında yeterli bilgileri vermek ve bu elemanların hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip olmalarını sağlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Kabul Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: MEB Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarından gelen öğrencilerin ve normal sınavla gelen öğrenci dengelerine dikkat edilerek öğrenciler akademik olarak değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 120 AKTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Ayrıca 2 ve 4. dönemler sonunda 30 İşgünü Staj yapmak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: S.Ü. Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Ölçme ve değerlendirme kuralları bölüm öğretim elemanları tarafından dönem başlangıcında öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam olanakları: İnşaat Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda İnşaat sektöründe mal/hizmet üreten, inşaat firmalarında, Mimari bürolarda , şantiyede uygulama yapan firmalarda,beton santrallerinde,yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır. Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri İnşaat Mühendisliği Bölümleri ile Mimarlık bölümüne Dikey Geçiş Sınavı ile geçişler sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Fakültelerine direk kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilmektedirler.