ELEKTRONİK VE OTOMASYON

Bölüm Başkanı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MURAT SELEK

Erasmus Koordinatör: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MURAT SELEK

Farabi Koordinatör:

Amacı: Elektronik alanındaki teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, alanı ile ilgili problemleri çözme yeteneğine sahip, tasarım geliştirme, bakım, onarım, üretim ve uygulama aşamalarını planlayıp, yürütülmesini sağlayabilecek, bilimsel ve teknik bilgi birikimi kazanmış elektronik teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon: Yüksek nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile uluslararası düzeyde eğitim-öğretim sunan, elektronik alanında mezunları tercih edilen, araştırma ve mesleki alanda hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş becerili ve saygın teknikerler mezun eden bir bölüm olmaktır.

Misyon: Uluslararası standartlarda, kaliteli eğitim yoluyla ulusal ve uluslararası sanayinin ihtiyaç duyduğu, mesleğin gerektirdiği etik değerlere bağlı, bilgi donanımına sahip, teknolojiyi etkin kullanabilen ve kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşma ve üretme becerisine sahip, cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan elektronik alanında yetkin teknikerler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Kabul Kayıt Koşulları: Meslek liselerinin Elektronik Haberleşme, Elektronik, Elektrik ve Bilgisayar bölümü mezunu olan öğrenciler, Elektronik ve Otomasyon Bölümü dahilindeki programlara devam etmek için ÖSYMnin sınavsız geçiş hakkından faydalanarak başvurabilirler. Ayrıca boş kontenjan olması durumunda diğer lise ve dengi okullardan ÖSYM sınavına girmiş olmak şartıyla yeterli puanı almış öğrenciler de kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: MEBe bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarından sınavsız geçiş yolu ile gelen öğrencilerle, ÖSYM sınavı sonucu diğer lise ve dengi okullardan gelen öğrencilerin dengelerine dikkat edilerek eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 120 AKTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Ayrıca 2. ve 4. dönemler sonunda her biri 30 iş gününden oluşan stajlarını yapmak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve değerlendirmede S.Ü. Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Ders içi faaliyetler bölüm öğretim elemanları tarafından dönem başlangıcında öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam olanakları: Program mezunları Elektronik Haberleşme alanında kamu ve özel sektöre ait olan, televizyon ve radyolarda, telefon operatörü olan firmalarda, veri iletişimi alanında hizmet veren firmalarda, haberleşme cihazı imal eden elektronik firmalarında ve diğer kurumsal yapıdaki birçok kurum ve kuruluşta, tasarım geliştirme, bakım, onarım, üretim ve uygulama aşamalarında elektronik teknikeri olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrenciler önlisans eğitimlerini tamamladıklarında ÖSYM tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek, DGS katalogunda belirtilen alanları ile ilgili fakültelere geçiş yapmak suretiyle Lisans eğitimine devam edebilirler.