GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI

Bölüm Başkanı:

Erasmus Koordinatör:

Farabi Koordinatör:

Amacı:

Vizyon:

Misyon:

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı:

Kabul Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 120 AKTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Ayrıca 2 ve 4. dönemler sonunda 30 İşgünü Staj yapmak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

İstihdam olanakları: Basım ve Yayın Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler ve beceriler doğrultusunda Basım ve Yayın sektöründe mal/hizmet üreten, Gazetelerde, Basımevlerinde, Ajans hizmetlerinde, Grafik Tasarım Alanlarında,Görsel Medya yapımcılığının alt dallarında uygulama yapan firmalarda,ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.Programımızdan OSYM nin DGS klavuzunda belirlenen yaklaşık 22 tane görsel ve iştsel medya yapıcılığıyla ilgili Gazetecilk, reklam tanıtım, halkla ilişkiler grafik vb.gibi eğitim veren bölümlere Dikey Geçiş Sınavı ile geçişler sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Fakültelerine direk kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilmektedirler.