MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ

Bölüm Başkanı:

Erasmus Koordinatör:

Farabi Koordinatör:

Amacı: Mobilya ve Dekorasyon alanında ilgili kavram, terminoloji, malzeme ve üretim teknolojilerini öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama yeteneğine sahip, planlamada ve üretimde ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, yeni yöntem ve modeller tasarlayabilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek yetkinlikte, işçi sağlığı ve iş güvenliği, kalite güvence, ürün ve sistem tasarımı, üretim planlama ve üretim sistemlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Mobilya ve Dekorasyon Programı kendi alanında yeterli teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, nitelikli, alanında uzman ve geleceği görebilen teknik elemanlar yetiştirme vizyonuna sahiptir.

Misyon: Mobilya ve Dekorasyon alanında malzeme ve üretim teknolojilerini araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, geçmiş teknoloji ve üretim yöntemleri ile bugünkünü karşılaştırıp gelecekte olabilecek gelişmeleri tahmin edebilen, sorgulayıcı, farklı görüş ve düşüncelere saygı ile yaklaşan, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı görev ve sorumluluk saymaktadır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Mobilya ve Dekorasyon Programı ahşap ve türevi malzemeleri, mobilya hırdavat ve donanımlarını, kullanılacağı yer ve amacına göre mobilya tasarımını, üretim yöntem ve teknolojilerini, makinelerin periyodik bakımlarını, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile verilen programa göre üretim yapmayı ve yaptırmayı kapsayan bir programdır. Mobilya ve Dekorasyon Programındaki öğrenciler, Mobilya ve Dekorasyon sektörünün mobilya tasarımı, planlama, satınalma, üretim ve sevkiyat alanlarında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisi ile donatmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen bireyler olarak yetiştirmektedir. Bölümde, Normal Öğretim ve II. Öğretim olmak üzere iki farklı şekilde eğitim vermektedir. İki yıllık bir program olan Mobilya ve Dekorasyon Programı 4 dönem eğitim vermektedir. Her dönemde yaklaşık 30AKTS kredisi veren programda, öğrenciler toplam 120 AKTS kredisi kazanmış olarak mezun olurlar.

Kabul Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: MEB Mesleki Teknik Eğitim kurumlarından sınavsız geçiş yapan öğrencilerin ve YGS ile gelen öğrenci dengelerine dikkat edilerek öğrenciler akademik olarak değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Öğrenciler 120 AKTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olmaktadırlar. Ayrıca 2'nci ve 4'üncü dönemlerin sonunda 30'ar işgünü Endüstriye Dayalı Uygulama (Staj) yapmak zorunludur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: S.Ü. Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Ölçme ve Değerlendirme kuralları bölüm öğretim elemanları tarafından dönem başlangıcında öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam olanakları: Mobilya ve Dekorasyon Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda Mobilya sektöründe, mal ve hizmet üreten, mobilya atölye ve fabrikalarında, iç mimari bürolarında, ihtiyaç duyan kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılabilmektedir. Teknoloji Fakültelerinin Ağaç İleri Endüstri Mühendisliği bölümüne, Orman Fakültelerinin Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği ile Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı ve benzeri bölümlere Dikey Geçiş Sınavı ile geçişler sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Fakültelerine doğrudan kayıt yaptırarak eğitimlerine Lisans seviyesinde devam edebilmektedirler.